Pomem Parkur Kursu

Pomem İle İlgili Tüm Detaylar

Pomem nedir?

 

Pomem; Polis Meslek Eğitim Merkezi anlamına gelen ve kelimelerin baş harflerinden oluşan bu kısaltma Üniversite mezunlarının polis olabilmesi için eğitim gördükler yerin adıdır.

Pomem’ler Emniyet Genel Müdürlüklerine bağlıdır ve her il de Pomem yoktur. Polis ihtiyacı her geçen sene artmakta Myo ile bu ihtiyacı karşılayamayan Emniyet Genel Müdürlüğü dış kaynaktan polis alımı yapmaktadır bunada Pomem deniyor.

Pomem’e başvuru şartları

 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. En az dört yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

3. Değerlendirme ve seçme işlemlerinin ilk günü itibarıyla, askerliğini yapmamış erkekler ile bayan adaylar için 27 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 29 yaşından gün almamış olmak,

4. Erkekler için 167 santimetreden, bayanlar için 165 santimetreden kısa boylu olmamak,

5. Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir meşguliyeti bulunmamak; fuhuş, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, idari yaptırım uygulanmamak veya hüküm giymemiş olmak, bunlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bunların herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından;  Mahkum olmamak, hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

7. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek, terör eylemleri ile organize suç faaliyetlerine katılmamış olmak,

8. Herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşıyor olmamak,

9. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

10. Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

11. 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında ilişiği kesilenler hariç, Genel Müdürlük bünyesindeki eğitim kurumlarından ayrılmış veya çıkarılmış ya da herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,

12. KPSS puan türünden, Genel Müdürlükçe belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

13. İlgili mevzuat kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak.

Pomem Parkur Hazırlık Kursu İçin;

Pomem Eğitim Merkezleri

 

1. İstanbul Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü

2. Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü

3. Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü

4. Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü

5. İzmir Bornova Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü

6. Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü

7. Mersin  Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü

8. Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü

 

 

2021 Yılına Ait POMEM Fiziki Yeterlilik Parkuru

 

Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.

Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, fiziki yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süreölçer ile yapılacaktır. Dijital fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe en az (3) üç metre genişlikte olacaktır.

 

Pomem Parkur Hazırlık Kursu İçin;