Pmyo Parkur Kursu

Polis nasıl olunur yazı dizimizin devamı olan bu makalede Polis Meslek Yüksek Okulu yani PMYO’yu anlatacağız. PMYO ne demek? Nasıl başvuru yapılır? Şartları neler? Eğitim süresi ne kadar? gibi soruların cevabını bu makalemizde vermeye çalışacağız.

PMYO Ne Demek? Polis Meslek Yüksek Okulu Lise ve Ön Lisans öğrencilerinin girebildiği polis yetiştiren okullardır ve eğitim süresi 2 yıldır. Türkiye’de 5 tane PMYO okulu bulunmaktadır. Bu okullardan mezun olursanız Polis Memuru olarak göreve başlarsınız. Bu okullar;

  1. İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu
  2. Kastamonu  Polis Meslek Yüksek Okulu
  3. Kırıkkale  Polis Meslek Yüksek Okulu
  4. Rüştü Ünsal  Polis Meslek Yüksek Okulu
  5. Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu‘dur
Polis Meslek Yüksek okullarına girebilmeniz için gerekli şartlar aşağıda sunulmuştur. Bu şartlar Polis Akademisinin 2019 yılı alımında istediği şartlardı ve her sene yaklaşık aynı şartlar talep edilir. Örnek olması amacıyla 2019 yılına ait talep edilen şartları sunuyoruz.
 

PMYO İçin Aranan Şartlar (örnek olarak 2019 yılı baz alınmıştır.)

Eğer aşağıda ki şartları karşılıyorsanız. PMYO okullarına başvuru yapabilmeniz için herhangi bir engeliniz yok demektir.

a)    T.C. vatandaşı olmak,

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 

(250,000) ham taban puan almış olmak; Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (150,000) ham taban puan almış olmak, (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2019) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1994 – 01 Ekim 2001 tarihleri arasında doğmuş olmak), 

d) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, 

f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,”

ğ) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,

h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

j) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,

k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

 

Pmyo Parkur Hazırlık Kursu İçin;

PMYO’ya Nasıl Başvuru Yapılır?

 

PMYO okuluna başvuru yapabilmeniz için, lise veya ön lisans mezunu olmanız, üniversite sınavından talep edilen puanı almanız ve yukarıda sunulan şartları karşılıyor olmanız gerekmektedir. Eğer bu şartların hepsini karşılıyorsanız Polis Akademisinin internet sitesinde başvurular açıldığında, site üzerinden başvuru yapacaksınız, başvuru yaptığınızda sizin ilinizde veya ilinize en yakın yerde müracaat tarihi verilecek

Müracaatta bir kurulun önüne çıkacaksınız, genel sağlık şartlarınız(ayrıntılı değil) kontrol edilecek, bir spor parkuruna gireceksiniz ve bunlardan başarılı olursanız sözlü mülakatına katılacaksınız.

Genel sağlık şartlarından kasıt, boy, kilo indeksinizin uyumlu olup olmadığı, eşgalinizi belli edecek dövme, yara izi, dövme izi vb. vücudunuzda bulunup bulunmadığı, renk körü olup olmadığınız ve genel dışarıdan vücudunuzun görünümüne bakılacak.

Spor parkuru ise aşağıda görsel olarak sunulmuştur. Bu parkuru kadın adayların 51 saniyedeerkek adayların ise 48 saniyede tamamlamaları gerekir. 40 saniye ve altında tamamlayan erkek adaylar ile 43 saniye ve altında tamamlayan kadın adaylar 100 tam puan alırlar. 60 puanın altında alan adaylar elenirler. Ayrıntılı POMEM Fiziki Yeterlilik Parkurunu bu linkten bulabilirsiniz.

Polis Akademisinden Alıntılanmıştır.

Mülakatı, Spor parkurunu tamamladığınızda sözlü bir mülakata alınacaksınız en önemli bölümde burasıdır. Çünkü buradan alacağınız puan çok etkilidir. Bütün bunları tamamladıktan sonra;

Mülakatı, Spor parkurunu tamamladığınızda, TYT’den aldığınız puanın %25’i, Spor parkurundan aldığınız puanın %25 ve sözlü mülakatta aldığınız puanın %50’si toplanır ve Türkiye geneli bir sıralama oluşturulur.

Oluşturulacak sıralama da örneğin o sene 5bin aday alınacaksa sıralamada ki ilk 5bin aday POMEM okuluna davet edilir.

PMYO Eğitim Süresi Ne Kadar?

 

Polis Meslek Yüksek Okulları yani PMYO okulları Ön Lisans okullarına denk okullardır. Yani PMYO’dan mezunsanız ön lisans mezunu sayılırsınız. Bu nedenle PMYO okullarının eğitim süreleri 2 yıldır.

Eğitim süreci içerisinde yatılı şekilde 2 eğitim yılı boyunca ders görürsünüz ve eğitiminiz bittiğinde okuldaki derecenize göre çalışacağınız illeri seçerek polis olursunuz.

Pmyo Parkur Hazırlık Kursu İçin;